Enerji Nakil Hatları Kurulumu

 Elektrik iletim hattı (kısaca EİH), elektrik santralinde kontrollü ve planlı olarak elde edilmiş elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlardır. Elektrik üretim tesisleri ile, elektrik tüketim bölgeleri yakınlarındaki transformatör istasyonları arasında elektrik enerjisi iletimini sağlayan sistemdir. Elektrik hatlarının döşenmesinde maliyet, iletim hattının güzergahı, coğrafik durum, arazi durumu, hattın işletme kolaylığı, gerilim düşümü hesabı, kapasite ve taşıma gücü gibi hususlar incelenir. Elektrik hattının güvenli bir şekilde yapımı ve elektriğin minimum kayıplarla iletilmesi çok önemlidir.

Elektrik hatları yüksek ve düşük gerilim olmak üzere ikiye ayrılır. Yüksek gerilim hatları genellikle santral ile yerleşke arasına döşenir. Elektrik Dağıtım hatları ise Düşük gerilim ile son aboneye ulaştırılan şehir içi/Şehirler arası elektrik dağıtımında kullanılır.

Taşıdıkları enerjinin gerilimi (voltaj) ne göre adlandırılırlar. Enerji yükü ve gerilimine bağlı olarak boyutlandırılırlar. Modern çağda; açık arazide, uzun ENH ları havai hat; yerleşim yerlerinde ise yer altı ENH hat olarak tesis edilirler. Yer altı ENH yüksek yalıtımı gerektirdiğinden, hava hattına oranla oldukça pahalı olmasına karşın güvenlik ve görsel açıdan yeğlenirler.

Hava hattı bir ENH; bakır veya alüminyumdan iletken kablo, direk (pilon) (taşıyıcı, durdurucu, trafo vb.) ve pilon ile iletken arasındaki bağlantıyı sağlayan yalıtkan izolatörden oluşur. Genel olarak, elektrik üretim tesisleri ile, transformatör istasyonları arasındaki hatlar yüksek gerilim;diğer hatlar ise Enerji Nakil hattı ve/veya Elektrik Dağıtım Hattı olarak adlandırılır.

Elta Mühendislik olarak alanında uzmanlaşmış kadromuz ve birbirinden değerli iş ortaklarımızla enerji iletim ve dağıtım hatlarının projelendirilmesinden  enerjilendirilmesine kadar tüm sistemleri anahtar teslimi olarak yapmaktayız.

01

Misyonumuz & Vizyonumuz

Elta Mühendislik Enerji sektöründe kalite odaklılık prensibi üzerinde çalışan, sektörünü iyi tanıyan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, güvenilir, enerji değer zinciri alanlarında verimli ve kârlı hizmet sunmayı hedefleyen bir mühendislik şirketidir..

02

Güvenlik ve Sürdürülebilirlik

Elta Mühendislik, kurumsal değerleri arasına 2021 yılında “sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almak” değerini de ekleyerek bu konuda yıllardan beri gösterdiği hassasiyeti bir kez daha ortaya koymuştur. Sahip olduğu değerleri kurumsal yapısının her aşamasında hayata geçirmek için birçok araç kullanan Şirketimiz, sürdürülebilirlik çalışmalarını daha koordineli bir biçimde yürütmek için Sürdürülebilirlik Kurulu adlı bir platform oluşturmuştur.

03

Uzman Kadro

Kuruluşumuzda görev alacak mühendisler, yüksek teknikerler ve teknikerler seçilirken dikkate alınan kriterler şunlardır: mesleki eğitim ve bilgi birikimine sahip olmak, mesleki yeterliliğe sahip olmak, faaliyetlerinde dürüst ve güvenilir olmak, çalışmaları sırasında edindikleri bilgileri saklamak, topluma, hizmet verdiği ticari kuruluş sahiplerine ve yöneticilerine, devletin resmi kurumlarına ve meslektaşlarına karşı sorumlu olmak.