Mekanik Sistem Kurulumları

Mekanik tesisat, inşaat işlerinde yaşam standart düzeylerini ve konfor durumunu arttırmaya yöneliktir. İnşaat yapısının iç sistemini oluşturmakta olan bileşenlerin bir bütünü olarak mekanik tesisat kabul edilir. 

Mekanik tesisat adı altında pek çok sistemden ve kurulumdan bahsetmek mümkün oluyor. Bu sistemler ve kurulumları ele aldığımız taktirde; kazan dairesi kurulumu, ısıtma tesisatı, soğutma tesisatı, klima tesisatı ve havalandırma tesisatlarından söz edebiliriz. Bu saymış olduğumuz kurulum ve tesisat çeşitleri titiz bir şekilde hazırlandığı ve üretildiği taktirde gereksinimleri en iyi şekilde karşılayacak düzeydedir. Mekanik tesisat çeşitleri için alanında uzmanlaşmış olan profesyoneller görev almalıdır. Bunun için bu yönde ihtiyacınız olduğunu belirledikten sonra bu yönde hizmet veren en iyi firmayı ya da şirketi belirlemeniz, iletişime geçmeniz size daha fayda ve avantaj sağlayacak bir adım olacaktır. Elta Mühendislik olarak bu yönde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Her daim işlemlerimizde ve hizmetlerimizde başarı odaklı hareket ediyoruz. Herhangi en ufak bir sorunun çıkmaması için dahi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siz de eğer kusursuz bir hizmet almak istiyorsanız, hiç vakit kaybetmeksizin bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Kazan Dairesi Kurulumu

Kazan dairesi kurulumu, yeni kurulacak olan bina için bina sahibi ile firmamızın belirlediği koşullar dahilinde gerçekleştiriliyor. Genel olarak ısı gereksinimi bulunan binalarda kazan dairesi kurulumuna başvuruluyor. Binanın mimari odağına dikkat edilmesi gerekmekte. Kazan dairesi kurulumunda kesinlikle güvenilir, kaliteli ve sorun teşkil etmeyen malzemelerin kullanılması gerekiyor. Bunun için profesyonellik şartı büyük önem arz ediyor.

Isıtma Tesisatı

Öncelikli olarak ısıtma tesisat hesabının yapılmakta olduğu alanın birim zamandaki ısı gereksinimde belirlemelerin yerine getirilmesi gerekiyor. Buna uygun olan ısıtıcı seçiminin yapılması amaçlanır. Ortamın ısı ihtiyaçları, ortamı çevrelemekte olan çeşitli ve farklı bileşenlerden düşük sıcaklıktaki çevre ortamlarına geçiş yapan ısının bulunması neticesinde belirlenmektedir. İnce ayrıntıların bulunduğu ısıtma tesisatı, kesinlikle bu yönde bilgisi bulunan ve eğitimini tamamlamış olan bireyler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Soğutma Tesisatı

Soğutma tesisatı; çeşitli soğutma gruplarının hep bir araya gelerek yapmakta olduğu soğutma işlemi tesisatı olarak tanımlanıyor. Ortamda bulunmakta olan ısıyı alır ve bir başka ortama taşır. Kritik noktaları bulunan soğutma tesisatı için en önem arz eden noktalardan biri, sıcaklığı ve basıncının yüksek olması gerektiğidir. Bir diğer nokta ise, buharlaşma sıcaklığının düşük olmasıdır.

Klima Tesisatı

İklimlendirme, ısıtma, soğutma, temizleme, sirkülasyon yaptırma, havanın nem miktarının belirlenen oran doğrultusunda tutulması işlemlerini bünyesinde barındıran tesisat türüne klima tesisatı adı veriliyor. Elta Mühendislik olarak birçok hizmetimizde olduğumuz gibi klima tesisatı hizmetimizde de sizlere profesyonelliği tattırmaya devam ediyoruz.

Havalandırma Tesisatı

Kapalı ortamda bulunan havanın değiştirilmesi vasıtası ile farklı yöntemler kullanılarak dışarıda bulunan temiz havanın akım dahilinde içeriye alınması işlemi havalandırma tesisatı işlemidir

01

Misyonumuz & Vizyonumuz

Elta Mühendislik Enerji sektöründe kalite odaklılık prensibi üzerinde çalışan, sektörünü iyi tanıyan, paydaşlarının beklentilerini bilen ve yeni beklentiler tanımlayıp, bunların en üst düzeyde tatminini hedefleyen, yaratıcı insan gücüne sahip ve bu doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, güvenilir, enerji değer zinciri alanlarında verimli ve kârlı hizmet sunmayı hedefleyen bir mühendislik şirketidir..

02

Güvenlik ve Sürdürülebilirlik

Elta Mühendislik, kurumsal değerleri arasına 2021 yılında “sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk almak” değerini de ekleyerek bu konuda yıllardan beri gösterdiği hassasiyeti bir kez daha ortaya koymuştur. Sahip olduğu değerleri kurumsal yapısının her aşamasında hayata geçirmek için birçok araç kullanan Şirketimiz, sürdürülebilirlik çalışmalarını daha koordineli bir biçimde yürütmek için Sürdürülebilirlik Kurulu adlı bir platform oluşturmuştur.

03

Uzman Kadro

Kuruluşumuzda görev alacak mühendisler, yüksek teknikerler ve teknikerler seçilirken dikkate alınan kriterler şunlardır: mesleki eğitim ve bilgi birikimine sahip olmak, mesleki yeterliliğe sahip olmak, faaliyetlerinde dürüst ve güvenilir olmak, çalışmaları sırasında edindikleri bilgileri saklamak, topluma, hizmet verdiği ticari kuruluş sahiplerine ve yöneticilerine, devletin resmi kurumlarına ve meslektaşlarına karşı sorumlu olmak.